ГИПСОКАРТОНЕНИТЕ ПЛОСКОСТИ СА НАЙ – ДОБРАТА ОСНОВА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ПОВЪРХНОСТНИ ПОКРИТИЯ modern-living-wall-units-4След монтажа на плоскостите, шпакловането на фугите и на закрепващите места, както и на евентуалните фугови връзки и повредени места може да се започне с повърхностна обработка. Повърхностите, включая шпакловките, трябва да бъдат сухи, твърди и безпрашни. Чрез леко прешлайфане на шпакловачните повърхности с финна шкурка се отстраняват малките неравности и се осигуряват гладки преходи върху повърхността на плоскостите. При шлайфането картона до шпакловните повърхности не бива да се претрива. След грундирането и кратко време за изсушаване може веднага да се започне с боядисването, тапицирането и поставянето на плочките. За грундирането се използува “Кнауф – грунд” или “Кнауф – дълбок грунд” без разтворители. Грундирането изравнява различната степен на поглъщане на шпакловката и на картона, подобрява сцеплението при последващото нанасяне на покритие, и предлага една допълнителна влагозащита за строителните плоскости. Строителните плоскости на Кнауф могат също да бъдат измазвани. В програмата на Кнауф за строителни продукти има една поредица от високотехнологични минерални Мазилки: Преди поставянето им плоскостите се грундират с грунд за мазилка на Кнауф. При керамичните покрития, които се намират в областите обливани с вода ( напр. душ-кабини, околните повърхности при вани ) , основата трябва да се защити с цялостно уплътняване ( напр. с Кнауф -повърхностен уплътнител ). Ръбовете при изрязване на отвори за тръби и по периферията на пода трябва да се грундират и преди поставянето на плочки да се затворят с водоустойчив еластопластичен уплътнителен материал( напр. Кнауф -санитарен силикон). Боядисване: Преди боядисването гипсокартонените плоскости се грундират (Кнауф – грунд за вътре и вън). Грундът се нанася с голяма или малка четка. След изсъхването на грунда могат да се използуват всички обичайни бои (напр. дисперсионни, лакови и пр.) с изключение на варови и силикатни бои. Тапети: Могат да се използват всички обичайни тапети и лепила за тапети. Ако трябва да се облепват по – kъсно тапетите, се препоръчва нанасянето на грунд за тапети на Кнауф – тапетите могат отново да се отлепят на сухо. Плочки: Всички стенни повърхности трябва да се грундират преди да се поставят плочки. Да се забърка лепилото за плочки и да се нанесе равномерно. Лепилото да се изтегли със зъбчата шпакла. Накрая плочките да се притиснат здраво към лепилото, фугите се запълват с фугопълнител или фугооцветител