May 26 2015 0comment

Груб строеж

Ограждащите елементи имат съществена роля за микроклимата в помещенията, тъй като те ги отделят от въздействието на околната среда.

stroitelstvo

Write a Reply or Comment