Custom Categories: Груб строеж

Kакво е груб строеж?

Под „груб строеж” се разбира построяването на конструкцията на дадена сграда или съоръжение. Конструкциите се делят на архитектурни и