Custom Categories: ВиК инсталации

ВиК инсталации

Сградната ВиК инсталация е система за контролирано водоподаване и отвеждане на мръсните води на дадено здание

Тръбни системи

Всяка водна инсталация се състои от водозахранваща система и отводняваща система. Всички части на водозахранването като

Как се прави ВиК

Когато говорим за съвременно ВИК, на първо място е важно да посочим материала, с който се работи най-често днес – тръби от полипропилен.