ПВЦ (PVC) – поливинилхлорид, материал за пластмасовата дограма
Съвсем нов материал, дете на ХХ век. Един от любимите материали на архитектите. Не поддържа горенето и не се плаши от студ и вода. Освен това, по топлозащита и шумоизолация притежава изключително високи показатели. Поне половината прозорци в Европа и присъствие във всички климатични пояси – това се казва популярност!

Обобщени технически характеристики на прозорците от PVC0Uzf6I6E8t4

 Висока топлозащита;
 Допустим температурен диапазон: -50 до + 60 градуса по Целзий;
 Снижаване нивото на шума до 43 децибела, с подобни характеристики може да се живее дори в центъра на града;
 Не се нуждаят от специално отопление;
 Дълговечни са;
 Устойчиви са на взлом.

Като правило, “много хубаво, не е на добре”. На прозоречните конструкции от ПВЦ се приписват “екологически” проблеми. Били отделяли във въздуха вредни вещества. Доколко това е истина? Всъщност ПВЦ е достатъчно инертен. И дори в евтините си изпълнения, съвременните продукти от ПВЦ са достатъчно стабилни. Още повече, в сравнение с това, което дишаме на улицата, който и да е приличен ПВЦ прозорец се оказва едва ли не като бункер, изолиращ ни от подобен въздух.
 Функционални изисквания към дограмата
 Те включват изисквания по:
 строителна физика (топлоизолация, въздухопроницаемост, звукоизолация, пароизолация на монтажните детайли);
 осветеност (светлопропускливост, слънцезащита);
 безопасност (устойчивост на вятър, защита от неправомерно проникване, лесно обслужване);

През прозорците се губи много повече топлина, отколкото през стените, тавана и пода. Затова изборът на дограма има голямо значение за надеждната защита от студ.
Конструкцията на старата дограма често не може да предотврати появата на течения. От друга страна, проникващият през процепите въздух при нея, осигурява проветряване и извеждане на излишната влага от въздуха, не допускайки образуването на конденз от вътрешната страна на прозорците. В същото време, опитът от експлоатация на дограма с практически нулево пропускане на въздух изведе наяве много сериозен проблем – нарушаване на въздухообмена в помещенията. Доколкото в проекта на сградите се предвижда определена вентилация на помещенията в съответсвие с нормите за приток на пресен въздух за обезпечаване на жизнените функции на обитателите и безопасното функциониране на битови газови прибори например, намаляването на въздухопроницаемостта през прозорците може да бъде много опасно! Тук влизат в конфликт топлоизолацията и въздухопроницаемостта на съвременните прозорци и врати, тъй като, от една страна – те трябва да имат добри топлоизолацонни качества, а от друга страна – да осигуряват определен приток на свеж въздух. Решението на този проблем се осигурява с използването на специални системи за самовентилация през канали в камерите на профилите или чрез вградени в профилите специални климатични клапани.
Въздух може да прониква и между профилите на дограмата и стените, или през шевовете при сглобката на самите профили. Наличието на инфилтрация (проникване на въздух) по тези два начина указва съответно неправилен монтаж и/или изработка на дограмата.
В повечето случаи дограмата е най-слабото звено по отношение на звукоизолацията. Въпреки това, съвременните технологии помагат да се преодолее и този проблем, особено актуален в големите градове. Повишаване на звукоизолацията се постига с много по-дебело външно стъкло – от 6 до 10 мм, вместо обичайните 4мм, с увеличаване разстоянието между стъклата, запълването на стъклопакета с инертен газ или чрез използването на специални стъкла с повишена звукоизолация. Трябва само да се помни че шумът не е само въздушен, но и ударен (от тракането на колелетата на влак например или вибрациите от тежки камиони, от увеселителни фойерверки и др.). За съжаление, прозорците не могат да ни защитят от ударен шум.
Най-важната функция на прозорците – това е способността им да пропускат слънчевата светлина. Всяко помещение трябва да е осветено по подходящ начин. При съвременният дизайн е на мода да се ползва огромна остъклена площ. Това обаче изисква прозорци с високо съпротивление на топлопредаване.
Съвременните прозорци и врати са в състояние да ни защитят не само от шум и прах, но и да предотвратят нежеланото проникване на престъпни елементи. Именно през прозорците се осъществяват около 80% от неправомерните набези на престъпниците. Разбира се, може да се действа както едно време и да се сложат метални решетки. Но много по-съвременен метод е използването на противовзломни стъкла при направата на прозорците. Тези стъкла имат специална армировка и издържат до 90 удара с чук. Съществува и друг вид стъкла с подобна цел – триплекс: при удар, макар и да се напуква, то остава в рамката и не може да бъде премахнато.

Икономически изисквания към прозорците
 Към тях спадат: дълговечност, оптимален баланс между цената и качеството, минимални разходи за поддръжка, икономия на енергия.
 Дълговечността – това е принципно най-важното изискване, отправяно към производителите на съвременните прозорци. То се определя в зависимост от избраната конструкция, материалът от който е произведен профилът, конкретните условия на експлоатация и други. Така например за ПВЦ профилите срокът на използване трябва да е поне 40 години, за стъклопакети – поне 20 години и за уплътненията поне 10 години.
 Немаловажен фактор при изборът на дограма е осигуряваното спестяване на енергия. При съвременните прозорци могат да се използват стъклопакети и стъкла със специално покритие, които намаляват проникването навътре на ултравиолетови лъчи, и спиращи излизането от помещението на инфрачервените (топлинните) лъчения.

Архитектурни изисквания към дограмата
Архитектурните (или естетически) изисквания включват в себе си разнообразни дизайнерски решения на конструкцията като форма, цвят, преплитане с другите архитектурни елементи, което в края на краищата означава просто осигуряване на привлекателен външен вид. Избраните прозорци и врати могат да са обикновени иои супермодерни, но при всички случаи трябва да съответстват на стила на вашият дом, изкусно допълвайки интериора.
Накрая само ще добавим че изборът на един или друг вид дограма зависи, преди всичко, от правилно формулираните изисквания към производителите. Може да се каже, че всички прозорци и врати са добри, ако са грамотно избрани и качествено изпълнени.

Кой е измислил прозорците от ПВЦ?
За първи път идеята да се замени дървената рамка на прозореца с пластмасова е хрумнала на американците, и в никакъв случай не се е възприемала насериозно. Мислели са го за поредният каприз. На практика е приложено за първи първи път в Германия (фирма Trocal) през 1954 год.

Вярно ли е че прозорците от ПВЦ трябва да се сменят на всеки 5 години?
Поливинилхлорид(ПВЦ) е синтезиран от нефтопродукти. Както и много подобни други продукти, той е изключително дълговечен. Той не се плаши от влага, микроорганизми или дървояди. Благодарение на специални добавки – модификатори, поливинилхлоридът използван за профили за прозорци не е крехък, и в същото време досттъчно твърд за да не се огъва. По отношение на здравина е по-добър от дървото. Качествените съвременни ПВЦ прозорци издържат от -50 до + 60 градуса. Неотдавна в Германия беше отбелязан своеобразен юбилей. Фирма-производител на ПВЦ профили с рекламна цел замени безплатно ПВЦ прозорците на един от първите си клиенти, който е бил поставен преди 35 години. Колко биха издържали изделията от ново поколение – засега никой не може да каже. Производителите дават гаранция на профилите от 15-20 години, но специалистите твърдят, че прозорец от ПВЦ е в състояние да запазва свойствата си в продължение на поне 50 години. Друго нещо са уплътнителите. Техният живот в различните фирми се определя между 4-15 години. Времето ще покаже кой е прав, но много зависи и от разликите в температурите в различните райони.

Говори се, че под въздействие на слънцето, ПВЦ отделя вредни вещества?
За неекологичността на ПВЦ прозорците наистина се говори много. Да, в производството им, в ролята на катализатор, се използват тежки метали. Много от производителите на профили, с цел придаване на белота, добавят олово. Съвременните технологии обаче, не допускат отделяне на токсични вещества от готовото изделие(като изключим случаите на загряване до точката на топене, което означава при пожар в помещението): специални интертни добавки се грижат да направят материала безупречен от екологична гледна точка. Дори в някои от профилите вместо олово се ползва цинк или калций за избелване.
Не всички производители на ПВЦ-профили обаче притежават необходимите международни и български сертификати за качество и екологичност. Ако ще говорим за ролята им в опазване на обкръжаващата среда – за това ще говорят фактите. Чрез по-добрата топлоизолация, ПВЦ прозорците позволяват намаляването на изразходваното гориво. Това не е само икономия на средства и природни ресурси, но и намаляване на изгарянето на кислорода, както и изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата. Освен това, за времето си на съществуване, ПВЦ прозорците са спасили немалко хектари гори, използвани за производството на обикновените дървени стъклопакети. В Германия, например, правителството дотира отоплението на собственици с ПВЦ прозорци със стъклопакети.

Вярно ли е, че белите ПВЦ профили пожълтяват с времето?
Белите ПВЦ профили в началото са пожълтявали под въздействието на ултравиолетовите слънчеви лъчи и топлината. Съвременният материал съдържа специални добавки, благодарение на които цвета не се изменя.

Леснозапалими ли са профилите?
Благодарение отново на специални добавки, материалът е пожаробезопасен. Индексът за разпространение на пламъка за ПВЦ профилите е нула, което означава че те няма да поддържат процеса на горене. Освен това, ако започне пожар, подобен прозорец би трябвало да “задуши” огъня – като добри термоизолатори, стъклата няма да се счупят от огъня, няма да има приток на кислород и огъня няма да се разпространи.

Колко уплътнителя са необходими за един ПВЦ прозорец?
Уплътнители – това са гъвкави разделители с тръбна или по-сложна форма, обхващащи цялата дължина на рамката – между нея и стъклопакетите, или между две рамки за отваряемите площи. Те предпазват от проникването на студен въздух, шум и влага. Произвеждат се от специална гума, силикон, или смес от двете. Понякога за здравина се армира със стъкловлакна, капронови нишки, или влакна от кевлар. За препочитане са силиконовите уплътнители, защото те не се втърдяват при много ниски температури, за разлика от гумените. Как да ги различим?: – силиконът е по-светъл, за разлика от гумата, която почти винаги е черна. Но това не винаги е сигурен признак за различаване.
Обикновено има два контура на уплътняване: от външната страна и откъм помещението. В профилите от нареченият “ клас лукс” има също така и трети контур между предните два. Третият контур уплътнение оскъпява прозореца, но допринася за по-добрата топло- шумо- и влагоизолация. Той изисква обаче абсолютна точност при изготвянето и монтирането.

Как правилно да експлоатираме ПВЦ прозорците?
За да останат прозорците ви дълго време като нови, никога да не създават проблеми и благополучно да доживеят до половинвековният си юбилей, необходимо е да се спазват няколко прости правила. ? Избягвайте взаимодействие на профила с твърди предмети; ? Не мийте с разтворители, концентрирани киселини или абразиви. За тази цел има фирмени препарати за миене на ПВЦ профили, смазки за обкова и уплътненията; ? Миенето на профилите трябва да става със специална гъба, а на стъклата – с велур; ? Не оставяйте до прозорците нагревателни уреди, от които стъклопакетите могат да се нагреят до повече от 80 градуса

Профили.
Това е сложна конструкция, състояща се от няколко камери (най-често три, но може да бъдат и четиру, пет или шест). В средната (най-голяма) камера е монтирана метална арматура, обезпечаваща здравината на рамката.
По цялата обиколка на профилите, включително и отваряемите части, се монтира уплътнител. В горната и долната част на профила от външната част се пробиват вентилационни отвори за извеждане на влагата или дъждовната вода, попаднала в профила.
Броят на камерите в профила определя степента на топлоизолация на прозореца, обозначавана с “к” в европейските стандарти. Колкото е по-нисък този коефициент, толкова по-добре. При стандартните ПВЦ прозорци к = 1.5. Това означава че при минус 20 градуса студ, стайната температура при слабо работещо отопление трябва да е над +20 градуса. Това се постига благодарение на топлоизолиращите свойства на въздуха, запълващ 3-те камери. Колкото повече камери, толкова по-добра топлоизолация.

Принципи на отваряне.
Производителите предлагат два вида отваряне: американски (плъзгащ) и европейски (наклонено-въртящ).
Плъзгащият тип се прилага при остъкляване на балкони и лоджии. Те не заемат дори сантиметър вътрешно пространство, както е обикновено при отварящите се навътре крила.
Наклонено въртящият тип позволява да се отваря прозореца в две равнини: вертикално или хоризонтално(както е при обикновените прозорци). Вертикалният начин на отваряне е много удобен когато е необходимо проветряване на помещението.

Обков.
Качественият обков позволява равномерно напасване на отваряемите части по цялата обиколка, което подобрява топло- и звукоизолацията