Защо в помещения, в които е имало дървена дограма, при смяната й с PVC или алуминиева дограма, както и след топлоизолиране на дома се появява влага и конденз в жилището?

aЗа съжаление при проектирането и изпълнението дори и на новите сгради, все още се разчита на неплътности по ограждащите елементи – стени и дограми. При поставянето на качествена, добре уплътняваща PVC, алуминиева или съвременна дървена дограма със стъклопакети и след изолиране на сградите, в помещенията се прекъсва достъпът на външен въздух. Като следствие се прекъсва пътят на естествената вентилация, подсигурена от смукателните отвори в санитарните помещения – тоалетни, бани и кухни. Има недостиг на входящ въздух за осъществяването на естествен коминен ефект. Въздухът в помещенията се замърсява до недопустими за комфорта на обитаване нива и видимите проявления са появата на конденз по стъклата, обща повишена влага, която от своя страна е благодатна почва за развитието на мухъл и гъбички.

Неизбежна ли е появата на конденз, когато жилището е с PVC дограма?
Невинаги наличието на модерна, добре уплътнена дограма води до пряка поява на конденз. Повишаването на влажността в домовете ни е в силна зависимост както от навиците на обитателите, така и от редица фактори, свързани с конструкцията на сградата, степента на изолираност, ориентацията на сградата и др. От друга страна, появата на конденз е видимата част на „айсберга”. Под прикритие остава повишената замърсеност на въздуха, завишените нива на вредни частици, вкл. и радиоактивни като радон например, които водят до сериозни здравословни проблеми като астматични и други болести на дихателните органи, главоболие, гадене, отпадналост. Преди няколко години полски учени направиха мащабно изследване в учебни и детски заведения какво се случва след подмяна на старата дървена дограма със съвременна в продължение на 10-годишен период. Оказва се, че болестите на дихателните пътища сред учащите са нараснали многократно. Ние самите се сблъскахме многократно при одити на детски, учебни и болнични заведения с проблемите на влагата и мухъла. Заснехме множество течащи стени, подгизнали от влагата тапети, сериозни гъбични образувания вследствие на ефекта от „уплътняване” на сградите. Тези явления са със застрашителни мащаби и ако не се премахнат, резултатите са пагубни за нашето здраве.

Има ли специални предписания за правилна експлоатация на дома с оглед избягването на конденз?
Каквито и предписания да се направят, трудно може да се нормира времето за проветряване и спазването на редовни хигиенни навици. От друга страна, различните навици на обитателите трудно могат да рамкират едни и същи строги правила. Редовното проветряване е малка стъпка към намаляване на последиците, но кардиналното решение е в осигуряването на постоянно нормирана и ненарушаваща комфорта на обитаване вентилация. С една дума, ключът към решението на проблема е вентилацията.

Видът отопление, който се използва в жилището, има ли отношение към появата на влага и мухъл?
По-скоро липсата или недостатъчното епизодично отопляване с големи интервали на прекъсване, породено, от една страна, от стремежа към икономии, а от друга, от липсата на финансови средства са причините за появата на тези явления. Може би наличието на климатик, което вече е масово явление и у нас за отопление, води до „обиране” на влагата. Но пък от друга страна, това не подобрява комфорта на обитаване, защото капсулира във филтъра на климатика всички замърсявания и миризми във въздуха. Не „обливането” с дезодорант е решение срещу миризмите, а редовното поддържане на лична хигиена. Същото се получава и при използването на предлаганите на нашия пазар влагопоглъщащи таблетки, кутийки, бои, изолации, но те са дейности с временен ефект и водят до зависимост от използването им, за да се поддържа нормална влажност в помещението.

Ако вече се е появила влага, какви са начините за нейното отстраняване?
Вече споменахме различните опити да се отървем от неизбежните последици при обновяването на нашите домове и обществени сгради. Всички те са частично и най-вече слабо ефективни предложения. Те водят до изчезване на видимите последици, но реално не отстраняват проблема, който ги предизвиква. А проблемът е в недостига на свеж външен въздух. Има вече редица предложения на европейския и нашия пазар, които са или вградени в дограмите, или се монтират допълнително. За съжаление действието на по-голямата част от тях е в пряка зависимост или от наличието на разлика в налягането, или се отварят и затварят само ръчно. Но аз препоръчвам клапанна система, която е автономна, енергонезависима и се управлява и влияе единствено от степента на влажност в помещенията. Тя осъществява контролирана, постоянна вентилация, която извежда влажния и мръсен въздух навън от помещенията. Клапата се отваря и затваря плавно, в зависимост от относителната влажност в помещението. Това се осъществява автоматично и механично без външна намеса. Клапата на въздушния модул се отваря и затваря от патентована хигроскопична лента, променяща дължината си. Освен прозоречен има и стенен вариант на същите модули, което позволява да се покрият всички желания на клиентите. Клапите са само малка част от цялостна система за разумна вентилация на сградите, включваща допълнителни специализирани смукатели и вентилационни системи. Разбира се, необходимото минимално вентилиране се постига с монтирането поне на една клапа в стая.

Когато новата дограмата в един дом не е с вентилираща система, възможно ли е такава да се добави към вече инсталираната дограма?
Идеалният случай е, когато при изработването на дограмата се предвидят местата за монтаж на клапите още в производствените цехове. За съжаление на нашия пазар не се предупреждава клиента за следствията от подмяната на дограмите, не се предлагат превантивни решения и най-честото оправдание е, че клиентите не го искат. Но как да поискаш нещо, когато дори не знаеш за съществуването му. А по-добър консултант от фирмите, които изработват дограма, по въпросите за нейната експлоатация няма. Но не е проблем да бъдат монтирани допълнително такива вентилационни клапи, в случай че не са вградени. Те са елементарни за монтаж, така че дори неспециалист, може да ги постави за кратко време.

Когато в дадено жилище има покривни прозорци, какви са изискванията конкретно към тяхната конструкция и експлоатация, с цел предотвратяване на влага и конденз?
Няма значение къде са разположени прозорците. Най-важното е де се осигури вентилация и тя ще предотврати появата на неприятните конденз и влага. Освен това специализирани фирми за покривни прозорци предлагат вградени клапи, макар и с ръчен режим на управление.

Типът стъкло има ли отношение към появата на влага или е без значение?
Разбира се, наличието на трипластов стъклопакет и К-стъкла е по-добро от енергоефективна гледна точка решение и намалява степента на овлажняване на стъклата, но не премахва причините.

Как може да се осигури естествена вентилация в дадено жилище и какви са възможностите за осигуряване на принудителна вентилация?
Естествената вентилация на жилището трябва да се осъществява от смукателните отвори в бани, тоалетни, кухни. Но за да сработи правилно и да има постоянен коминен ефект, в тях е необходим постоянен приток на външен въздух. Този приток може да бъде осъществен само чрез достъп до външен въздух в стени или дограми. Старите дограми бяха криви и докато се „вееше” пердето, този приток го имаше. Сега трябва да го създадем принудително. Един добър вариант е чрез интелигентните клапани. Когато вместо комини има прозорчета в баните и тоалетните, е необходимо да изградим принудителна вентилационна система. Един вентилатор с ниско ниво на шум е много добро решение и осъществява перфектното взаимодействие с вентилационните клапани. Най-доброто решение е монтирането на централен вентилатор на целите въздушни щрангове. Тогава ще осигурим постоянен смукателен ефект и ще премахнем появата на миризми от комините в баните и тоалетните. Всеки случай е различен и е необходимо клиентите да се допитат до експертите за избор на най-правилното, енергоефективно и евтино решение.