Осредени пазарни цени на груб строеж

ГРУБ СТРОЕЖ

Кофраж

Армировка

Изкопни работи

Изливане на бетон

ЦЕНА ЗА ТРУД

8лв/кв

0.80лв/кг

30лв/куб

13лв/куб