В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ:

Битумните хидроизолации – през последните години те имат много голямо и широко приложение при изграждането на сгради и съоръжения, защото притежават редица предимства.
tpo_hidroizolaciiМазаните хидроизолации се изпълняват от 2 –6 пласта с дебелина 1 –5mm.Прилагат се главно за защита на бетонни повърхности, за ремонт на съществуващи битумни хидроизолации и за възстановяване и запечатване на покриви изпълнени от етернитови листове.
Изпълняват се от битумни, полимерни, битумно-полимерни, цименто-полимерни материали в течно състояние. След определено време преминават в твърдо състояние. Полимерните материали са на база епоксидни, полиуретанови, акрилатни и други синтетични смоли.

Предимства на мазаните хидроизолации:
•Сравнително лесна технология на полагане, включително и върху неравна повърхност,
•Нямат прекъсвания на слоя,
•Имат добро сцепление с основата,
•Могат да бъдат оцветявани,
•Сравнително ниска цена (при битумни и битумно-полимерни материали)
Недостатъци на мазаните хидроизолации:
•Не издържат на пукнатини в основата,
•Често се изисква суха основа и температура на въздуха над 5 –10 оС,
•Малка устойчивост на механични увреждания (за подобряване якостта на опън се използва армировка от стъклена тъкан, воал, полимерни мрежи и др.),
•При работа с органични разтворители –опасност от пожари и увреждания на работниците.

Шпакловките и замазките са с по-голяма дебелина (3–5mm за шпакловките и до 4 –5 cm  за замазките),те са разновидност на мазаните изолации.
За шпакловки се използва главно полимерно свързващо вещество ( различни видове смоли–епоксидни, полиестерни, полиуретанови) и пълнители (минерален прах или фин кварцов пясък).
За замазки се използват свързващи вещества (портланд цимент, полимери, битум) и пълнители(пясък и каменно брашно).
И при шпакловките и при замазките се използват армировки от мрежи или дисперсно разпръснати влакна (полимерни, стъклени, метални).
Използват се и различни добавки: пластифициращи, уплътняващи (микро силициев прах), за повишаване сцеплението.

Полагането на цименто-пясъчни замазки става ръчно или машинно в следната последователност:
•Полагане на грунд за подобряване адхезията с основата (цименто – пясъчна суспензия, цименто – полимерен или полимерен състав),
•Полагане на основен пласт след 15 –20 мин, с дебелина 1,5-2,0 cm,
•Полагане на фин слой с дебелина 3-5 mm.
Tоркретирането е замазка с дебелина над 4,0 cm направена със специална машина и обикновено армирана със заварени мрежи

Листови хидроизолации
Състоят се от един или няколко пласта от листов (рулонен) материал, залепен или затежнен към основата.
Изпълняват се от армирани или не полимерни фолиа или от битумни и битумно-полимерни мушами(основа от стъклен воал, стъклена тъкан, нетъкан текстил, метални фолиа).
При използване на мушами от окислен битум броят на пластовете може да бъде от 3 до 6, при битум, модифициран с полимери –от 2 до 4 пласта, при полимерни фолиа –от 1 до 3пласта.

Специални видове хидроизолации
-Импрегнационни–нанасят се върху материал с пори (бетон). Основата трябва да бъде максимално суха, за да навлезе в порите импрегнационния състав: полимери, разтворени в органичен разтворител (епоксидни смоли, силикони, метилметакрилат, стирол и др.); битум разтворен с бензин.
-Инжекционни–прилагат се при напукани скали и бетони, и за изолиране на тухлени или каменни зидове срещу капилярната влага. Като инжекционни разтвори се използват циментно-водни суспензии (от обикновени или разширяващи се цименти), епоксидни и полиуретанови смоли и др.