Коя е най-добрата топлоизолация за моята къща? Как да се ориентирам в морето от предложения за топлоизолиране?

На този въпрос не може да се отговори направо. Консултиращият трябва да вземе под внимание конкретните дадености: тип на сградата; материалите, от които е изградена; местоположение; изложение и т.н. Задължително трябва да се съобразим и с изискванията ни за комфорт на обитаване.
Цените на енергийните източници карат собствениците на жилища да търсят начини да намалят своите разходи. Купувачите на нови жилища също принуждават строителните предприемачи да предвидят изолиране на новите сгради. Специалистите, от своя страна, се стремят да създадат все по-добри системи, достигайки до съвършенство. Защото доброто топлоизолиране на сградата не означава само да залепим някаква топлоизолационна плоскост някакси на стената. От особена важност е нашата сграда да бъде изолирана в система, т.е. с продукти, които са изпитани да работят съвместно. Говорим за интегрирани топлоизолационни системи, които са сертифицирани по европейски норми. Защото топлоизолирането засяга въпросите за възможността да се съхрани топлината, да се намалят емисиите въглероден двуокис, да няма вредно въздействие върху околната среда и основно да се създаде оптимален комфорт за обитателите. Комфортът е онази притегателна сила, която печели хората на своя страна!

Подобряване на топлинната защита на външните стени
Една голяма част от жилищните сгради показват недостатъчна, много под днешните технически възможности топлинна защита на външните стени. Според типа на сградата до около 40% от годишния разход за отопление се губи през външните стени. Неизолираните външни стени често са и причина за некомфортния климат в стаите при ниски външни температури и заедно с други фактори – за образуване на мухъл и плесен в помещенията. Топлоизолацията повишава с няколко градуса температурата по вътрешната повърхност на външните стени на старите жилища през зимата. Чрез старателно извършено допълнително топлоизолиране на външните стени на съществуващи сгради може да се постигне минимум 75% намаляване на енергийните загуби през стените. При новостроящи се сгради това намаление – в сравнение с минималните законови изисквания – може да достигне 50% чрез прилагане на нискоенергийния стандарт. От самите топлоизолационни материали не възниква опасност за здравословния жилищен климат: те се поставят отвън на зидовете, измазват се с мазилка и нямат контакт с въздуха в помещенията. Постигнатото енергоспестяване разтоварва околната среда от вредните емисии на отоплителните инсталации. При спестяване на 800 до1000 л течно гориво за отопление (респ. природен газ) на една стара еднофамилна къща емисиите на въглероден двуокис се намаляват с 2,5-3 т годишно, респ. с 4-5 кг серен двуокис (централно отопление с течно гориво) и с 1-1,8 кг азотни окиси (центр. отопление с газ и течно гориво).

За топлоизолация на външните стени на сградите са на разположение следните системни решения:
Фасадна топлоизолационна слепена система;
Окачени фасади с проветряем въздушен слой;
Двуслойна външна зидария с топлоизолационен слой между двата слоя – сърцева топлоизолация;
Топлоизолация от вътрешната страна на външните стени.

Фасадна топлоизолационна слепена система (ФТСС, ETICS)
Системата се състои от топлоизолационен материал, който се залепва директно върху зидарията или върху наличната фасадна мазилка и се дюбелира според вида на основата/зидарията. Върху топлоизолационния слой се нанася основната мазилка, която се армира със специална мрежовидна тъкан, имаща за цел да поеме възникващите напрежения, а също и да осигури добра основа за заключителното покритие. То може да бъде минерална или органичносвързана декоративна мазилка, а също така тънки облицовъчни плочки или др. подобни.
ФТСС се състои от подбрани и съгласувани в качествата си материали на определен  производител. Общо техническо одобрение не е необходимо, ако се прилагат отговарящи на съответните стандарти строителни материали. Необходимо е изграждането на ФТСС да става от специализирани в тази дейност фирми.

Методи за изолация при съществуващите стари сгради…
Голяма част от съществуващите сгради могат да се подобрят в топлотехнически аспект чрез изграждане на ФТСС. Тази система е особено подходяща при еднослойни измазани външни стени, а така също и при стени с облицовки. При структурирани фасади (напр. в стил края на XIX век или такива с видима конструкция) тази технология е по-малко подходяща.

Санирането на фасадата – точният момент за топлоизолация
Изграждането на ФТСС може да се съгласува оптимално с предстоящи мерки за саниране на всяка фасада:
саниране или обновяване на мазилката
боядисване
саниране на бетонови облицовки (панели)
саниране на бетон
саниране на напукани фасади.

В тези случай възникват и без друго разходи за организиране на строителна плащадка, за скеле, за мероприятия по саниране и др., така че разходите за топлоизолирането няма да „натежат“ много. В някои случаи отпадат дори части от обичайните разходи за саниране, напр. изчукване на старата мазилка (7,5-20€/m2), или отделни етапи при санирането на бетон (25-75€/m2)

И масивните дебели стени защитават лошо срещу топлинните загуби
Аргументът, че стените на къщата са достатъчно дебели и не се нуждаят от топлоизолация, води до заблуждение: решаващо значение за топлинната защита освен дебелината на стената има и топлопроводимостта на използваните строителни материали. Тежките строителни материали, използвани при по-старите сгради – напр. плътни тухли, за съжаление провеждат топлината навън така добре, че показват една лоша топлинна защита: коефициентът на топлопреминаване U* е  ок. 1,4 W/mІK. Едно допълнително топлоизолиране намалява топлинните загуби с 80%

energiina_efektivnost

… и при ново строителство
DSC01698

9bed2a90c66849770bd2add41abad174

Топлинната защита като капитално вложение
Инвестицията за топлоизолация на сградата се възвръща чрез намалените разходи за отопление. Изчислението, което графиката по-долу представя, има за основа предположението, че цялата жилищна площ е загрята винаги до 20° С. Ако части от сградата се загряват до по-ниска температура, то спестяването спада малко. Ако обратно – средната температура на помещенията е по-висока, то спестяването е над графиката, т.е. по-голямо. Дебелината на вече положената топлоизолация може да се промени само с несъразмерно високи финансови разходи. За по-големи дебелини на топлоизолацията в сравнение с досега прилаганите обичайни 10 см говорим когато:

Срокът на експлоатация на ФТСС е доста над 25 години, а очакванията за този период от време са за поскъпване на енергията.
Неголемият дял на топлоизолационния материал в общите разходи (около 20%) и голямото му значение за енергийното спестяване.
Малките допълнителни разходи за всеки 1 см увеличение на дебелината на топлоизолацията: 1,0-1,4 евро/кв. м полистирол.
Икономическите изчисления сочат, че оптималната дебелина на топлоизолацията към днешна дата е 12 до 25 см.

Ако се разгледа числено спестяването за всеки 1 см дебелина на изолационния материал поотделно, се получава, че петнадесетият см спестява 1 kWh на всеки квадратен метър фасада. Още над 0,5 kWh спестява 22-рият см. Ако се приеме за срока на експлоатация на ФТСС средна цена на енергията от 19 евроцента (5% поскъпване, 40 г.), то тогава се изплащат и такива, според днешните мащаби по-големи дебелини на топлоизолацията.
При предстоящо саниране на фасадата шансът да се топлоизолира същата не би трябвало да се пропуска!
Една стара къща през погледа на камерата за термография: областите в зелено, жълто и червено са с по-висока температура от околната среда, която е представена с тъмни цветове. Като особено големи „топлинни дупки” могат да се определят нишите за отоплителните тела, бетоновите щурцове, вратата, стъклената стена. Повърхността на стените е от 4 до 6 градуса по-висока от температурата на околния външен въздух. И това е за сметка на скъпата топлинна енергия!