Топлоизолирането – По- Важно от когато и да било!
топлоизолацияИнтегрираните топлоизолационн системи се състоят от различни, произведени в заводски условия компоненти, които се сертифицират и предлагат като една затворена система. Изискванията на които трябва да отговарят системите, при които като топлоизолационен слой се използва експандиран полистирол (EPS) са описани и нормирани в БДС EN 13 499.

Интегрираните топлоизолационни системи се използват за топлинно изолиране на нови и стари сгради и се монтират от външната страна на стените. Тяхната област на приложение се простира и върху изложени на открито долни части на покривни конструкции (например изнесени балкони и др.). Вътрешните изолации, към които се причислява и топлинното изолиране на таваните на мазета и др. подземни помещения, не се обозначават като топлоизолационни системи.

При монтажа на системите да се внимава за следните моменти:
– да се избягва образуването на топлинни мостове
– да не се оставят неизолирани области и детайли (като плочи на балкони, трегери, конзоли,
еркери, отвори на врати и прозорци и др.)
– връзките на системата с други строителни конструкции да се извършва без дефекти и повреди
по цялото им протежение

Безпроблемното функциониране на топлоизолационните системи (ТИС) зависи изключително и основно от съобразеното с техническите и нормативни изисквания планиране на системата и правилното монтиране на всички нейни компоненти, описани в техническата документация.

Серификатите на системите, техните документи и издадените за тях гаранции губят своята валидност, ако някой от нейните компоненти бъде подменен с привидно подобен или същ продукт на друга топлоизолационна система, като освен това представлява и нарушение на закона и строителните норми.

Ако системата има контакт с почвата или подлежи на определено водно натоварване (събиране или стичане на вода, топене на сняг и др.) следва преди нейният монтаж, строителната конструкция да бъде хидроизолирана съгласно действащите норми. Топлоизолационните системи не поемат никакви хидроизолационни функции.

Между всички предимства, които топлинното изолиране предлага, има едно, което в бъдеще ще бъде все по-важно – в топлоизолираните сгради, разходите за отопление и охлаждане се намаляват драстично. Предвид постоянното покачване на цените на енергоносителите, това предимство ще придобива все по-голямо значение.