Има много причини, които говорят за пластмасовите тръби. Тъй като са безупречно хигиенични и свободни от чужди вещества или оксиди, те не повлияват нито мириса нито вкуса на водата.
83cc4fb78e6e50a949bba57c8305f61f_bВ много местности питейната вода не е химически неутрална, което може дългосрочно да доведе при метални тръбопроводи до разяждане на тръбите и пропуск на вода. При пластмасови тръбни системи корозията и отлаганията на варовик не представляват тема на разговор, те остават в своята вътрешност дълги години чисти и гладки и при правилна употреба са почти неизносващи се.
Качествата на тръбата могат да се приспособят от производителя към условията на околната среда. За еластични и дълго еластични качества към суровия материал се добавят омекотители, а други добавки могат да направят материала според необходимостта устойчиви на UV- облъчване, на натиск и температури, дифузионно плътни или устойчиви на киселинност.
При избора на пластмасови тръби за инсталационни нужди най- честите разлики са по отношение на състава на суровината и производствения метод, както и при свързващата техника. Тъй като техническите качества на съответните материали са много различни, е важно да се избере правилната пластмаса за съответното приложение.
Така при басейните се използват PVC- тръби, полиетиленови тръби се използват при водозахранващи тръбопроводи в земята и PEX- тръби се употребяват за инсталации за питейна вода и отоплителни инсталации. PEX е особен висококачествен полиетиленов вид, който притежава спрямо обикновените продукти подобрени термични и механични свойства.
Често се прилагат и многослойни тръби /пластмаса/алуминий/пластмаса/ за различни водни инсталации /битова вода и отопление/. Те притежават спрямо чистите пластмасови тръби предимството, че поради съдържанието на алуминиев слой си запазват формата при огъвания и поради това са газо-непропускливи.
Използваните системи се състоят от пластмасови или многослойни свързващи тръби в различни диаметри от 12 до 50 мм, от съответстващите фитинги и особени принадлежности, които се използват за инсталации в отоплителната и санитарна област. Тръбите се продават на пръчки или на навити на руло. Всички компоненти са много внимателно пригодени едни за други. Дори когато същественото в една такава система са самите тръбите, наличието на добре обмислени принадлежности, фитинги и специални инструменти може значително да улесни работата.

Нашият съвет: 
Измежду многото производители и още по- големия избор на пластмаси, не е лесно да се избере подходящата тръба. Докато напр. при медните тръби обозначаването на марката и обработката играят по-скоро една незначителна роля, то системата от пластмасови тръби не бива повече да се сменя, след като веднъж сте направили своя избор, тъй като тръбите, съединенията и принадлежностите са оптимално съчетани едни към други.