optimizaciq-na-vik-proekt_midСградната ВиК инсталация е система за контролирано водоподаване и отвеждане на мръсните води на дадено здание. Тя захранва сградата, но така трябва да бъде проектирана и изпълнена, че да запази дебита и налягането от уличното водоподаване. Трябва да се изчисли потреблението, откъдето се определя сечението и материала на тръбопровода. Тръбопроводът и каналите са сложна система от тръби, при които правилната им работа зависи от професионалният им монтаж и изграждане. Всяка ВиК инсталация има следните елементи: водомер, тръби за чиста вода, спирателни кранове, тръби за мръсна вода, шахти, фитинги и ревизионни отвори монтирани по определени правила и норми за правилното им функциониране. Водопроводната и канализационната инсталации  за една сграда средно съставляват по-малко от 8% от стойността на сградата (без санитарното оборудване – смесители, вани, мивки, които могат и да са луксозни), но от дълготрайното и безаварийното им функциониране силно зависи комфортът на обитаване.
В цивилизования свят добрата строителна практика изисква живота на ВиК инсталациите (това, което е в стената и в пода) да има трайност над 100 години – т.е. през време на живота на една сграда да не се налага авариен ремонт на ВиК инсталациите. На определен период от време (примерно 25 г.) да се подменят само елементи невградени в стените – смесители за мивки, душове и др. Трайността на инсталациите определя и използваните материали.

Водопроводната инсталация се състои от:2 (1)

Сградно водопроводно отклонение, което свързва сградата с уличния водопровод. В последните години сградните отклонения се правят от същия материал както и уличните водопроводи от PEHD (Полиетилен с висока плътност) – на външен вид черна или синя тръба, малките размери – са навита на кангал.
Съединяването на PEHD става най-трайно на заварка, но се практикуват и различни механични съединения – компресионни или пресови връзки от полипропилен или метал (месинг/бронз). Тръбите за сградните отклонения могат да са и метални – от чугун или галванизирана стомана. Чугунът е най-устойчив на корозия и издържа над 100 г., докато поцинкованите тръби в зависимост от качеството им издържат 25-40 г.
На сградното отклонение по правило има тротоарен спирателен кран – разположен под тротоара, с който се спира водата за сградата.
При малки сгради в двора се прави водомерна шахта, в която има водомер и спирателни кранове преди и след водомера. Тя трябва да е дълбока повече от 80 см и да има топлоизолация, за да не замръзва тръбата през зимата.